4. Armii Krajowej, Bielsko-Biała

Tytuł
4. Armii Krajowej, Bielsko-Biała